Clopic-25 Cream & Lotion

Clopic-25 Cream & Lotion

Clobetasol Propionate I.P. 0.05% w/v